Birdie - Golf Courses in Thailand

Hello!

Register Login

Tournament Player List

Tournament:   OB Monday 15 January 2024 Mountain Shadow
Course:   Mountain Shadow — Mountain Shadow
Round:   1 — Monday 15-01-2024

ID Name Index Tee HCP Tee Tee Time Sign in
1 1000929 Stephen Truelove 10.8 9 White
09:30
1 1002475 Steve Durey 14.4 13 White
09:30
1 1010793 Michael Cooney 11.0 9 White
09:30
1 1017813 Jeff Papas 16.3 15 White
09:30

2 1000115 John Fenwick 20.1 19 White
09:36
2 1001734 Kim Danboise 11.2 9 White
09:36
2 1009622 John Kelly 32.8 32 White
09:36
2 1016337 Greg LeBlanc 30.6 30 White
09:36

3 1000583 Pierre Zbinden 24.4 23 White
09:42
3 1001782 Helmut Wolf 26.6 25 White
09:42
3 1001818 Edwin Turner 31.3 30 White
09:42
3 1001896 Andrew Makara 27.5 26 White
09:42